Lid worden?:

Met een volledig lidmaatschap van tv de Hoeve kun je deelnemen aan de wekelijkse Racket avonden, interne competities en interne toernooien om zo in contact te komen met andere enthousiaste tennissers.

Wil je lid worden van onze vereniging, vul dan het aanmeldingsformulier in en mail het naar tvdehoeve@outlook.com of print het uit en stuur hem naar onze secretaris vermeld op het formulier. Afmelden kan door bovenstaand e-mail adres een bericht te sturen. U krijgt van ons dan een bevestiging van uw opzegging.

Download hier het aanmeldingsformulier

 

 

SENIOREN €88 / jaar

KNLTB €25 / jaar extra

 JEUGD t/m 16 jaar €44 / jaar

INSCHRIJFGELD €10


Er bestaan verschillende lidmaatschappen, alle spelende senioren betalen €88,00 per jaar. Voor junioren t/m 16 jaar is er een voordelig lidmaatschap, zij betalen €44 per jaar. Jaarlijks worden deze prijzen geïndexeerd. Prijspeil 2024. Eenmalig inschrijfgeld is €10,00.

Algemeen Lidmaadschap:

  • Alle leden van tennis vereniging de Hoeve zijn gehouden tot het betalen van contributie, die moet worden voldaan via automatische incasso.
  • De volledige contributie voor een vol jaar wordt in zijn geheel automatisch afgeschreven in de maand maart. Een tennisjaar loopt van april tot april.
  • Leden aangemeld in het eerste half jaar betalen volledig de jaarcontributie. De leden die zich in de tweede helft van het verenigingsjaar aanmelden, betalen de helft van de jaarcontributie.
  • Leden van Tv de Hoeve mogen incidenteel ook bij TCH, Grintebos en TVV gebruik maken van de banen. Denk m.n. aan onderlinge wedstrijdjes met leden van andere clubs. Leden van deze Haaksbergse verenigingen hebben dus ook gratis toegang tot onze banen, indien er een lid van Tv de Hoeve bij aanwezig is.
  • Alle junioren die gebruik maken van de tennisbanen vallen onder verantwoordelijkheid van hun ouders / verzorgers.

Afmelden lidmaatschap:

  • Bedanken als lid/donateur moet schriftelijk bij het secretariaat en wel voor 1 januari van een lopend verenigingsjaar, daar men anders lid/donateur blijft gedurende het gehele erop volgende verenigingsjaar en derhalve verplicht is de voor dat gehele verenigingsjaar geldende contributie/donatie en/of andere financiële verplichtingen te betalen / na te komen.
  • Bij beëindiging van het lidmaatschap dient de sleutel, het pasje en het aangeboden tennisshirt te worden ingeleverd bij het commissielid van de ledenadministratie, de secretaris.