Algemeen regelement

Huishoudelijk reglement Tennisvereniging De Hoeve

Algemeen:

 • Ieder lid wordt een sleutel, welke toegang geeft tot de accommodatie, ter beschikking gesteld. Hiervoor geldt een borg van €7,50. De sleutel blijft eigendom van de vereniging. Bij verlies of diefstal van de sleutel kan een vervangend exemplaar worden geleverd tegen betaling van een door het bestuur vast te stellen bedrag. Bij beëindiging van het lidmaatschap dient de sleutel te worden ingeleverd bij het commissielid van de ledenadministratie, de secretaris. Bij inlevering wordt de borg terug gegeven.
 • Ieder lid dient zich tevens te houden aan het huishoudelijk reglement van de stichting ’t Meuken.
 • Indien nodig kan de verlichting op de tennisbanen worden ontstoken met de schakelaars, welke zich in de hal van de kiosk bevinden. Indien niet meer wordt gespeeld dient men de verlichting uit te schakelen. Deze gaan NIET vanzelf uit. Denk aan de energiekosten.
 • Het dragen van tennisschoenen op de tennisbanen is verplicht, terwijl het dragen van gepaste tenniskleding zeer op prijs wordt gesteld.
 • Tennisleden mogen incidenteel introducés uitnodigen om samen te tennissen. Zij dienen in het bezit te zijn van een introducékaart, welke tegen betaling (senioren € 5,- en junioren € 2,50) te verkrijgen is bij de beheerder van ’t Meuken. De introducé heeft dezelfde rechten en plichten als de tennisleden voor zover dit het spelen op de tennisbanen betreft. Het uitnodigen van andere verenigingen kan geschieden indien dit geen probleem oplevert voor de eigen leden. In het laatste geval dient overleg gepleegd te worden met het bestuur.
 • Gedurende de competitiedagen en avonden voor tennis zijn de banen niet toegankelijk voor niet andere spelers. Tevens kan het bestuur de banen reserveren op vastgestelde uren voor de leden om te trainen. Zie hiervoor deze website (kalender).
 • Het is verboden te roken op de tennisbanen, terwijl het nuttigen van etenswaren eveneens niet is toegestaan. Men dient de aanwijzingen op de waarschuwingsborden langs de banen op te volgen.
 • Ieder lid wordt dringend verzocht de tennisbanen en de kiosk netjes achter te laten.
 • Bij het, als laatste, verlaten van het park dient ieder lid zich ervan te overtuigen of de verlichting uit is, er geen waterkranen open staan, de kiosk wordt afgesloten en het hek goed wordt gesloten en ook afgesloten.
 • De vereniging is niet aansprakelijk voor letsel van spelers en bezoekers van het park. Ook voor schade en diefstal van persoonlijke bezittingen van spelers en bezoekers kan de vereniging niet aansprakelijk worden gesteld.
 • Tijdens dooi zijn de tennisbanen tot nader order niet toegankelijk; dit wordt aangegeven door middel van een mededeling op het park, en het laten zakken c.q. verwijderen van de netten.
 • OPDOOI KLIK HIER

Werking afhangsysteem

Het afhangsysteem werkt middels de link op de “Homepage”

 • Max. 8 dagen v.t.v. reserveren
 • De planning vult automatisch 1 uur speeltijd in, alleen als de baanbezetting na je speeltijd het toelaat, mag je langer doorspelen.
 • Per dag mag er per speler 1 baan worden bespeeld, het is dus niet de bedoeling dat je 1 uur baan 1 reserveert en dan na 1 uur baan 2 (ook niet door een ander uit je groep)
 • Blauw is baan 1 / rood is baan 2
 • Je kunt per half uur instappen
 • Indien je wilt annuleren, geef dat dan even in een appje door aan Roy Overkamp
 • Bij misbruik worden je reserveringen uit de kalender gehaald.

Uitzonderingen:

 • Lessen hebben altijd voorrang
 • Op donderdag avond is de baan vanaf 20.00 uur gereserveerd voor de racketavond
 • Geplande evenementen hebben voorrang
 • Wij proberen zoveel mogelijk de kalender actueel te houden. Dus geef ook graag even je lessen door. (Denk m.n. aan winterlessen)

Baanreglement

 • Huisdieren hebben geen toegang op de banen.
 • De baancommissie en de baancommissaris zijn gerechtigd banen te vorderen voor onderhoud en voor baanreparatie.
 • Leden t/m 16 jaar mogen niet van maandag t/m vrijdag na 18.30 uur spelen, behoudens uitzonderingen, door het bestuur goedgekeurd. Een uitzondering op deze regel zijn eventueel uitgelopen competitiewedstrijden voor de jeugd.
 • Lesbanen dienen op de vastgestelde tijden worden vrijgemaakt.
 • Tijdens wedstrijden en toernooien dient een ieder mee te werken aan het krijgen en / of behouden van een rustige sfeer op en bij de banen.
 • Indien men gebreken aan de baan of de uitrusting constateert, dient men dit te melden aan de baancommissaris.
 • Ieder lid wordt geacht de werking van het afhangsysteem te kennen.
 • In die gevallen waarin dit reglement niet voorziet, wordt er een beroep gedaan op de sportiviteit en het gezonde verstand van de leden.
 • De banen zijn dagelijks open van 9.00 uur tot 23.00 uur

AVG

Tennisvereniging tennis vereniging de Hoeve hecht veel waarde aan de bescherming van de persoonsgegevens van haar leden. Wij doen er alles aan om je privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met je persoonsgegevens. Klik hieronder op de link, om te bekijken wat Tv de Hoeve aan uw privacybescherming doet:  AVG